Kultur

Siden vi ble etablert i 2016, har vårt FoU -team vokst fra en liten gruppe til mer enn 200 personer. Arealet til fabrikken har utvidet seg til 50.000 kvadratmeter. Omsetningen i 2019 har nådd 25.000.000 amerikanske dollar på et slag. Nå har vi blitt et selskap med en viss skala, som er nært knyttet til selskapets bedriftskultur:

1) Tankesystem
Kjernekonseptet er "Serving the New Silk Road with the heart of altruism."
Bedriftsoppdraget "la verden gjenkjenne Made in China".

2) Hovedtrekk
Tør å innovere: Den primære egenskapen er å våge å våge, tørre å prøve, tør å tenke og gjøre.
Hold deg til ærlighet: hold deg til ærlighet er kjernen i enkelhet.
Omsorg for ansatte: invester hundrevis av millioner yuan hvert år i opplæring av ansatte, opprett en ansattes kantine og gi ansatte tre måltider om dagen gratis.
Gjør det beste: Enkelhet har en god visjon, krever ekstremt høye arbeidsstandarder og forfølger "å gjøre alt arbeid til et fint produkt."